Мета вивчення дисципліни: формування системи знань та практичних навичок, необхідних для опанування ряду розділів загальноінженерних дисциплін, у яких вивчаються методи розрахунків пружних систем при дії статичних і динамічних навантажень, технологічні процеси проектування будівель і споруд та інші питання.

Завдання дисципліни:

-       розширення уявлень і формування у студентів системи знань з загальної механіки;

-       формування у студентів системи знань і навичок з використання основ аналітичної механіки при розв'язанні технічних задач, пов'язаних з проектуванням, технологічними розрахунками, будівництвом і експлуатацією будинків і споруд.